upvc چیست

ماده اولیه درب و پنجره UPVC از مخفف کلمات Unplasticized Poly Vinyl Choloride تشکیل شده است . این ماده یک نوع ترموپلاست مدرن متشکل از مشتقات اصلی نفت خام و نمک طعام بوده و در فرآیند تولید UPVC مواد مختلفی نظیر :

  • ضربه گیر ها : Impact Modifier
  • تثبیت کننده ها : Fixatuer
  • مواد ضد احتراق : Heat Stabilizers
  • پر کننده ها : Fillers
  • کمک کننده ها : Processing Aids
  • رنگهای صنعتی : Pigment
  • روان سازها : Lubricant

به آن اضافه می شوند که قابلیت کاربردی بعنوان پروفیل درب و پنجره را باعث می گردد .