upvc چیست

upvc چیست

ماده اولیه درب و پنجره UPVC از مخفف کلمات Unplasticized Poly Vinyl Choloride تشکیل شده است . این ماده یک نوع ترموپلاست مدرن متشکل از مشتقات اصلی نفت خام و نمک طعام بوده و در فرآیند تولید UPVC مواد مختلفی نظیر : ضربه گیر ها : Impact Modifier تثبیت کننده ها : Fixatuer مواد ضد احتراق : Heat Stabilizers پر ...